iflas

iflas
is. <ər.>
1. Bankın, tacirin və s. -nin borc iltizamlarını vaxtında ödəyə bilməməsi nəticəsində müflis olması, sınıq çıxması. Bankın iflası. Tacirin iflası. İflas etmək (olmaq) – müflis olmaq, sınıq çıxmaq, var-yoxu əlindən çıxmaq. Gülara xanım iflas olub, son dərəcə kasıb düşmüş bir bəy ailəsindəndir. S. Rəh..
2. məc. Hər hansı bir ictimai fəaliyyətdə, yaxud şəxsi həyatda tam uğursuzluq, müvəffəqiyyətsizlik. Siyasi iflas. Təcavüzkarlıq siyasətinin iflası. İflasa uğramaq – iflas etmək, puça çıxmaq, heç bir nəticə verməmək, müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • iflas — is., tic., Ar. iflās 1) Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan işadamının durumu, batkı, batkınlık Her gün küçük tüccarlardan birisi iflasa sürükleniyordu. N. Cumalı 2) mec. Yenilgiye uğrama, değerini yitirme 3) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iflas davası — İflas işlerine bakan mahkemelerde açılan iflasa dair dava …   Hukuk Sözlüğü

  • iflas masası — İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim …   Hukuk Sözlüğü

  • iflas davası — is., huk. İflas işlerine bakan mahkemelerde açılan dava …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iflas masası — is., huk. İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iflas etmek — 1) bir kimse veya kuruluş için mahkeme kararıyla anaparasını yitirdiği açıklanmak, batmak Ayna ithal edermiş, sonra iflas etmiş, az buçuk oynatmış. S. F. Abasıyanık 2) mec. düşünce, iddia, tez, kimse vb. yenilgiye uğramak, değeri düşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iflâs — (A.) [ سﻼﻓا ] her şeyini yitirme, bitip tükenme …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • iflas — ə. 1) sınıq çıxma, müflis olma; 2) m. puça çıxma; əsassızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İFLAS — Malı tükenmek, parası kalmamak. Borçlarını ödeyemiyecek hâle gelmek. Sermayesini batırmak. * Ahirette günahları çok olanın hüsrana düşmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • iflas — Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden tacir borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”